هدف از این تحقیق بررسی انگیزش و اهداف کلیدی برای ایجاد آن با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2 – 2 انگیزش

1 – 2 – 2 تعاریف انگیزش

2 – 2 – 2 اهمیت انگیزش

3 – 2 – 2 انگیزش موفقیت

4– 2 – 2 قدرت انگیزشپ

5 – 2 – 2 روش های افزایش انگیزه

6 – 2 – 2 اهداف کلیدی برای ایجاد و حفظ انگیزش در کار

7 – 2 – 2 نظریه های انگیزش

منابع

 

 

 

زیگموند فروید یکی از اولین کسانی که اهمیت انگیزش ناخودآگاه را تشخیص داد.وی باور داشت که مردم همیشه از چیزهایی که می خواهند آگاه نیستند،و از این رو بسیاری از رفتارهای آنها تحت تاثیر نیازها یا انگیزه های ناخود آگاه قرار می گیرد. در واقع، تحقیق فروید او را متقاعد کرد که می توان مقایسه ای میان انگیزه اغلب مردم و ساخت یک توده یخ شناور بعمل آورد. بخش مهمی از انگیزش انسان زیر سطح آگاهی رخ می دهد که برای خود فرد همیشه معلوم نیست. بنابر این، بسیاری از مواقع برای خود فرد، فقط بخش کوچکی از انگیزش به روشنی مرئی یا معلوم است.این نا آگاهی از آنجا ناشی می شود که افراد برای کسب درون بینی شخصی کوششی بعمل نمی آورند.(پال هرسی و کنث بلانچارد،ترجمه علاقه بند،مدیریت رفتار سازمانی 1385 : 17 )