هدف از این تحقیق بررسی کتابخانه عمومی به مثابه نهادی اجتماعی با فرمت docx در قالب 14 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

کتابخانه عمومی

اهداف کتابخانه عمومی

ویژگی های کتابخانه ها

کتابخانه عمومی به مثابه نهادی اجتماعی

کتابخانه ها به عنوان سازمان

کتابخانه به منزله سازمان دیوانسالارانه

پیشینه پژوهش

منابع

 

 

 

کتابخانه عمومی که دروازه محلی به دانش است، موقعیتی اساسی برای آموزش در تمام طول عمر، تصمیم گیری شایسته و متکی به خود، و توسعه و پیشرفت فرهنگی را در افراد و گروه‌های جامعه فراهم می آورد. کتابخانه عمومی سازمانی است که به وسیله جامعه از طریق حکومت محلی، منطقه ای‌ یا ملی و ‌یا از طریق سایر سازمان‌های اجتماعی تاسیس شده و حمایت و پشتیبانی مالی می شود. کتابخانه عمومی دانش، اطلاعات و آثار تخیلی را با استفاده از ‌یک دسته منابع و خدمات تهیه می کند و به صورتی برابر و‌ یکسان، صرف نظر از نژاد، ملیت، سن، جنس، مذهب، زبان، وضع اقتصادی و وضعیت شغلی و درجات تحصیلی و سواد، در دسترس مردم قرار می دهد (یونسکو، 1386، ص17).  کتابخانه عبارت است از مرکزی که از تعدادی افراد با مجموعه ای واحدهای اداری تشکیلاتی و از کتب سازمان‌یافته با سیستم‌های علمی مخصوص از قبیل سازمان تشکیل دهنده آن، روش تشکیل سازمانی برای آماده سازی کتب و وسایل مورد نیاز آنها تشکیل شده که ضرورتا دارای تشکیلات و اهداف است. سازمان کتابخانه بهترین سازمان شناخته شده است که اعمال، تصمیم‌ها، برنامه‌ها، روش‌ها، قوانین و مقررات خود را ثبت می کند (براتی علویجه، 1389، ص47).

 

 

 

کتابخانه عمومی محل برخورد تخصص‌ها، بینش‌ها، گرایش‌ها، نگرش‌ها و سلایق است که افراد واجد شرایط، متعهد، علاقمند، متفکر، جامعه شناس، روانشناس، سیاس، مقتصد، با تجربه، باحوصله، زیرک، مردم دار، مهربان و صمیمی باید آن را اداره کنند و معلوم است چنین محلی افرادی را می طلبد که باید ویژگی‌های متفاوت را در خود داشته باشند. مسایل انسانی به ویژه با نگاهی کیفی به آن می طلبد که افراد شاغل در کتابخانه‌های عمومی بر عموم مسایل با چشم تخصص نگاه کنند. وظیفه کتابدار متخصص در دانشگاه‌ها‌ یا سازمان‌های تخصصی بسیار آسان تر از کار کتابداران کتابخانه‌های عمومی است. در کتابخانه‌های عمومی چون از اقشار مختلف مراجعه می کنند و انگیزه‌های مراجعه کننده متفاوت است، تبیین، دسته بندی، سازماندهی، پاسخ به نیاز فوری و غیرفوری مراجعان به تبحر، صبر، پشتکار و هوشمندی نیازمند است. از این قرار به نظر می رسد کتابخانه عمومی پایگاه خواست‌های متنوع جامعه است که در آن هر کسی مطابق با نیازش شکلی از پاسخ را می‌یابد و از آن طرف آیینه تمام نمای مشکلاتی است که جامعه با آن دست به گریبان است و مسئولان می توانند از طریق آن به کاستی‌ها و کمبودها و در عین حال زیبایی‌ها و قوت‌ها پی ببرند و در جهت تکمیل و ‌یا استفاده از ظرفیت‌ها استفاده کنند (فدایی، 1388، ص2).