هدف از این تحقیق بررسی دانش با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
دانش
روند تاريخي حرکت سازمان‌ها به سوي سازمان‌هاي دانش‌مدار
اقتصاد کشاورزي
اقتصاد منابع طبيعي
انقلاب صنعتي
انقلاب محصول
انقلاب اطلاعات
انقلاب دانش
مفهوم داده‌ها، اطلاعات و دانش
داده‌ها
اطلاعات
دانش (دانايي)
تعاريف دانش
ديدگاه‌هاي رايج در مورد دانش
روابط داده‌ها، اطلاعات و دانش
روابط داده‌ها، اطلاعات و دانش از نظر باجاريا
روابط داده، اطلاعات و دانش از نظر کلارک و رالو
روابط داده، اطلاعات و دانش از نظر بوئیست
تعامل داده، اطلاعات، دانش و تصمیم
عوامل تفکيک شده اطلاعات و دانش
انواع دانش
تقسيم‌بندي ارسطو
دانش ضمني و دانش صريح
دانش شخصي و دانش سازماني
دانش کارکردي
تقسيم‌بندي معرفت‌شناختي دانش
دانش رسمي و دانش غيررسمي
دانش ساختارمند و دانش ناساختارمند
دانش اظهاري و دانش رويه‌اي
طبقه‌بندي دانش رايل
دانش اصلي و دانش فرعي
تقسيم‌بندي دانش مک لوپ
پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی

 

 

 

در يکی دو دهة اخير دانشمندان اذعان داشتند که اساس رقابت در حال تغيير بوده و موفقيت سازمان‌ها به سمت ميزان تأکيد و توجه آنان بر دانش مرتبط است. اين مسأله بسياري از سازمان‌هاي پيشرفته را بر آن داشت تا دانش را در سازمان خود مديريت کرده آن را به بهترين شکل ممکن، مورد استفاده قرار دهند. همچنين تأکيد و توجه بيشتر بر منابع انساني که توليدکنندگان و عاملان اصلي دانش در سازمان هستند، به ويژه در زمينه تسهيم دانش و فرهنگ سازماني که جريان دانش در داخل سازمان را شکل مي داد مورد توجه ويژه‌اي قرار گرفت.