هدف از این تحقیق بررسی فرهنگ سازمانی و انواع آن با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

نقش فرهنگ

فرهنگ مشترک و پاره فرهنگ ها

فرهنگ سالم و فرهنگ بیمار

عوامل موثر بر فرهنگ سازمان

انواع فرهنگ سازمان

منابع

 

 

 

در یك سازمان فرهنگ نقش های متفاوتی ایفا می‌كند. و وظایف گوناگونی دارد. این وظایف عبارتند از: 1ـ فرهنگ سازمانی به كاركنان سازمانی هویتی سازمانی می‌بخشد: آنچه كه سازمان های موفق را برجسته می‌سازد و آنها را از دیگران متمایز می‌كند. توانایی آنها در جذب، پرورش و نگهداری كاركنان با استعداد و خلاق است و كاركنان نیز به نوبۀ خود وابستگی عمیقی نسبت به سازمان پیدا خواهند كرد. 2ـ فرهنگ سازمانی تعهد گروهی را آسان می‌سازد: سازمان هایی كه دارای فرهنگ قوی و توانمند هستند، كاركنان نسبت به ارزش ها و اهداف سازمانی احساس تعهد و مسئولیت می‌كنند. منظور از تعهد سازمانی، پیوند و وابستگی روانی به سازمان است. كه در آن احساس درگیر بودن شغلی، وفاداری و باور به ارزش های سازمانی جای دارد (خوارزمی ، 1371).