هدف از این تحقیق بررسی کتاب و کتابخوانی از منظر قرآن با فرمت docx در قالب 13 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

فهرست مطالب

کتاب و کتابخوانی از منظر قرآن

2-2-1 معانی اصطلاحی کتاب از دیدگاه قرآن

2-2-2 اهمیت کتاب و کتابخوانی از دیدگاه قرآن

2-3 اهمیت کتاب و کتابخوانی دررشد جوامع

منابع

 

 

 

دین مبین اسلام و کلام الله مجید برای مطالعه و کتاب­خوانی و کسب علم ارزش و اعتبار خاصی قائل شده است. اهمیت کتاب­خوانی در اسلام به قدری است که معجزة پیامبر اکرم(ص) از نوع کتاب است و در این مقدس هم اولین آیاتی که بر پیامبر(ص) نازل شده با امر به خواندن و الفاظ کتاب، قلم، و علم توأم شده است.

 

 

 

قرآن آنقدر برای کتاب، مطالعه و دانش اهمیت قائل است که از کتاب به عنوان معیاری برای تقسیم جوامع یاد­میکند. واژة کتاب جزء مفاهیم اساسی قرآن است. اصطلاحات اساسی در میان خود الگوی تمام واژگانی را می­سازند که خود افراد نمایندة آن هستند. قرآن تصویر تازه ای از کتاب و مفهوم اصطلاحی آن به دست می دهد. اصطلاح اهل کتاب، اصطلاحی است که بخشی از مفهوم جدید را می­نماید. قرآن همة افراد بشر را به دو گروه بر پایة کتاب تقسیم می کند: 1) اهل کتاب و 2) غیرکتابی و یا امی، یعنی کسانی که برایشان کتاب فرو فرستاده نشده است و بدون کتاب و امی هستند و این دو گروه به شدت مخالف یکدیگرند. از این مخالفت آشکار در چند آیة قرآن سخن رفته است: مثلاً «قل للذین اوتوا الکتاب و الامیین...». «به آنان که کتاب به ایشان داده شده است و به امی ها بگو...» (وب سایت سماموس، [بی تا]).