هدف از این تحقیق بررسی مهارت حل مساله و راهبردهای آن با فرمت docx در قالب 49 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

تعریف مسئله و حل مسئله

توانایی و مهارت حل مسئله

روش حل مسئله

راهبردهای حل مسئله

تعریف و تعیین قلمرو حوزه علوم تجربی

فلسفه آموزش علوم تجربی

فلسفه وجودی درس زبان و ادبیات فارسی

اصول حاکم بر برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی دورۀ متوسطۀ اول

ماهیت یادگیری

عوامل و شرایط مؤثر در یادگیری

فرصتها و تجارب يادگيری

اصول کلی انتخاب فرصت ها و فعالیت های یادگیری

کلاس های موضوعی

اهداف تشکیل کلاس های موضوعی  

مزایای کلاس های موضوعی در مدارس

چگونگی تشکیل کلاس های موضوعی

تحقیقات انجام یافته در داخل کشور

تحقیقات انجام یافته در خارج از کشور

منابع

 

 

 

برنامه درسی فارسی و علوم تجربی دوره متوسطه اوّل، از مهم ترین برنامه های درسی است که از یک سو با دوره ابتدایی و متوسطه و از سوی دیگر با سایر برنامه های درسی این دوره ارتباط معناداری دارد؛ به گونه ای که ذهن و زبان دانش آموز را نسبت به دنیای یاددهی-یادگیری علوم پویاتر و گویاتر می کند. یادگیری دانش آموزان از مباحث مدرسه ای، موضوعی است که توجه بسیاری از محققان تربیتی را به خود جلب کرده است. در این راه محققان تعلیم وتربیت در تلاش هستند تا عوامل موثر و دخیل در یادگیری دانش آموزان را بشناسند.

 

 

 

برنامه درسی فارسی راهنمایی در سال 1372 با شکل و ساختاری کاملاً اجرایی آزمایشی، وارد چرخه آموزشی کشور شد. کتاب های فارسی موجود که بر مبنای«طرح تفصیلی فارسی دوره متوسطه اوّل» تهیه و سازماندهی شده بود، به نوبه خود تحول عظیمی را در حوزه آموزش زبان و ادبیات فارسی ایجاد کرد و با رویکردی کاملاً نوین در اختیار معلمان و دانش آموزان قرار گرفت. با توجه به این که به نسبت تحولات علمی، فرهنگی و اجتماعی، برنامه های درسی نیز جهت هماهنگی و همپوشی با آن ها دستخوش تغییرند، ضرورت داشت برنامه درسی فارسی پس از طی یک دهه تدریس کتاب های فارسی در مدارس، مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار گیرند. در ساختار دروس کتاب درسی، ادبیات در هیئت متن های درسی زیبا و رسا، اشعار، حکایات و داستان هایی از متون کلاسیک و نوین ایران و جهان، سامان پذیرفته است. مقوله های زبانی نیز در قالب آموزه های دستوری، نگارشی و املا تدوین یافته اند.