هدف از این تحقیق بررسی مدیریت منابع انسانی و رویکردهای مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 57 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

تعریف مدیریت منابع انسانی

وظایف مدیریت منابع انسانی

فعالیتهای کلیدی مدیریت منابع انسانی

آموزش ، بالندگی منابع انسانی

مقدمه

تعریف مدیریت منابع انسانی

وظایف مدیریت منابع انسان

فعالیتهای کلیدی مدیریت منابع انسانی

آموزش ، بالندگی منابع انسانی

تعریف میل به ماندگاری

تئوری های رفتاری

منابع

 

 

 

میل به ماندگاری یکی از دغدغه های اصلی مدیران محسوب می شود . سازمان با صرف هزینه و زمــان به انتخاب افراد شایسته می پردازند ، اما اگر نتوانند این افراد را در سازمان نگه دارند ، تمام تلاش ها و سرمایه گذاریشان به هدر رفته است . امروز موفقیت سازمان ها بیش از پیش به افراد آن وابسته شده است، چون در محیط رقابتی همیشه نمی توان به استراتژی و تکنولوژی ها تکیه نمود ، چون استراتژی توسط رقیبان قابل کپی برداری است ، فناوری ها از رده خارج می شوند ، اما افراد این گونه نیستند ، لذا مهمترین دارایی که هرسازمان برای رقابت میتواند استفاده نماید ، افراد هستند (ماریه ،2004، ص:10).محققان از جمله روانشناسان و اقتصاد دانان از دیدگاه خود مساله میل به ماندگاری را مورد بررسی قرار داده اند. اقتصاد دانان مزیت و عدم مزیت هزینه ها را مورد توجه قرار داده اند آنها بر عواملی مانند ، فرصت ها ی شغلی جایگزین ،آموزشهای عمومی ،پرداخت ،امنیت شغلی ، فرصت ارتقا ، و رفتار های جستجو گرانه تمرکز کرده اند .روانشناسان میل به ماندگاری را متاثر از ارزیابی های شناختی افراد از محیط کار خود و نتیجه پاسخهای عاطفی آنان نسبت به کارشان میدانند . آنها رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ، اثر بخشی و درگیری شغلی را به عنوان عوامل مرتبط با میل به ماندگاری کارکنان میدانند.

 

 

 

جامعه شناسان بیش از اقتصاد دانان و روانشناسان بر ویژگیهای ساختاری محیط کار و نتایج حاصل از آن بر میل به ماندگاری کارکنان متمرکز بوده اند. آنان معتقدند که متغیر های ساختاری متشکل از تعاملات بین افراد و محیط کار آنان است که عبارت از :استقلال ، عدالت ، استرس ، فرصت ارتقا ، تنوع در کار و حمایتهای اجتماعی هستند .بنابراین میل به ماندگاری کارکنان نه تنها به عنوان یک فرایند  روانی بلکه در قالب مفاهیم اقتصادی، روانشناسی و جامعه شناسی قابل بررسی است .