هدف از این تحقیق بررسی مسئولیت و نقد دلالت های تربیتی با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-4-2   نقد اگزیستانسیالیست­های خدا باور

2-4-3  نقد وجود گرایان سکولار

2-4-4   نقد در ماهیت

2-4-5   نقد در انتخاب و مسئولیت

2-4-6   نقد در انتخاب ارزشها

2-4-7   نقد در مسئولیت آموزه­های اخلاقی

2-4-8   نقد در مسئولیت

2-4-9   نقد در مسئولیت ادبیات

2-4-10 نقد در فردی بودن مسئولیت

2-4-11 نقد پژوهشگر

منابع

 

 

 

نقد و نقادی بستر ساز زمینه­ای است برای حرکتی اصلاح­گر و بالا رونده. به قول معروف نقد سازنده است و این از آنرو است که اگر انتقادهای وارد بر نظریه­ای اثبات شود، نظریه­پرداز با برطرف کردن نقایص به رشد و تکامل رأی خود می­پردازد و اگر انتقاد اثبات نشود، بر استحکام آن نظریه افزوده می­شود که در هر دو صورت سازندگی در ابعاد فردی و اجتماعی حاصل می­گردد. در این بخش نیز ما با توجه به مبناهای شناخت انسان از نظر مکتب اگزیستانسیالیسم به بررسی انتقاداتی که بر دلالت­های تربیتی مسئولیت­پذیریِ این مکتب وارد شده است می­پردازیم. لذا در ابتدا نقدهای موجود صاحبنظران در این زمینه که امکان دسترسی به آنها برای محقق فراهم بوده مطرح شده و در پایان نقد پژوهشگر از دلالت­های تربیتی مسئولیت­پذیری در این مکتب عنوان می­شود.