در این پروژه پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی - دیرگدازها در 40 اسلاید به طور کامل وجامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:

1- تاریخچه

2- تعریف دیرگدازها و مواد تشکیل دهنده آنها

3- ساختار فازی مواد دیرگداز

نتیجه تصویری برای ساختار فازی مواد دیرگداز

4- مواد اصلی دیرگدازها

5- لازمه های دیرگدازی

6- ویژگی های دیرگدازها

نتیجه تصویری برای ساختار فازی مواد دیرگداز

7- خاصیت دیرگدازی :

8- مقاومت شیمیایی :

9- مقاومت در مقابل تغییرات ناگهانی حرارت :

نتیجه تصویری برای ساختار فازی مواد دیرگداز

10- مقاومت سایشی :

11- دمای ذوب melting point
12- تخلخل Porosity

13- خزش در دمای بالا (Creep at high temperature)

تصویر مرتبط