هدف از این تحقیق بررسی تحقیق و توسعه و تعاریف مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 11 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تعاریف تحقیق و توسعه

طبقه بندی تحقیق

نسلهای تحقیق و توسعه

موسسه تحقیق و توسعه

مشخصات واحد تحقیق و توسعه

آثار واحدهای تحقیق و توسعه بر جامعه

نیازهای بخش تحقیق و توسعه

وظایف واحدهای تحقیق و توسعه

مشكلات واحدهای تحقیق و توسعه

منابع

 

 

 

تحقیق عبارت است از جستجو و پژوهش جامع، جدی و با پشتكار جهت كسب دانش كامل نسبت به مجهولات و موضوعات تحقیقاتی(جواهری 1375، ص 282). تحقیق یا پژوهش، كاوش علمی در پی كشف و به كارگیری قوانین طبیعی، حقایق، روشها و فنون نوین است(laperes,graw,1978,p.1354). واژه پژوهش هم پژوهشهای پایه و هم تحقیقات كاربردی، مطالعات و بررسیهای كانونمند و قانونمند، متمركز و منتظم، را در برمی گیرد كه در جهت دانش و درك علمی جامعتر از پدیده و موضوع مورد مطالعه، هدایت می گردد(1974,p.17). تحقیق و توسعه كشف دانش جدید درباره محصولات، فرآیندها و خدمات و به كارگیری دانش برای ایجاد محصولات، فرآیندها و خدمات جدید و توسعه یافته است كه نیازهای بازار را پوشش دهی می‌نماید (فدائی منش، كومار، 1386، ص 17). سازمان همكاری و توسعه اقتصادی تحقیق و توسعه را چنین تعریف می‌كند: كار اخلاقی كه بر پایه‌ای نظام یافته انجام می‌شود تا گنجینه دانش علمی و فنی حاصل از آن، به منظور ابداع كاربردهای جدید مورد بهره‌برداری قرار گیرد. (جین، ترایادنس، 1381، ص11).