هدف از این تحقیق بررسی تدریس و نظریه های یادگیری با فرمت docx در قالب 36 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تدریس

برنامه ریزی درسی و موضوعات درسی

تدریس و انگیزه و هدف

تدریس و الگو های تدریس

تدریس و نظریه های یادگیری

تدریس مدرن

تدریس  و رو ش های آن

منظور از نظم در شرایط پست مدرن

پيشينه  تحقیق

منابع

 

 

کلاو می‌گوید دانش آموزان باید گذشته را به صورتی خلاقانه، هم چون بخشی از یک گفت و شنود پویا مد نظر قرار دهند و ضمن تأیید تکثر روایت ها به داوری در باره آنها بپردازند. ایشان به امکان خلق عملکردهای تعلیم و تربیت اشاره دارد که از طریق مبادله آزاد عقاید و تکثر گفت و شنودها مشخص می‌شود ( لاکلاو، 1988).

 

 

 

با مطالعه نظرات صاحبنظران برجسته مدرن از کومنیوس تا دیویی چنین استنباط می شود که همیشه  بر اهمیت بازی  در یادگیری تأکید شده است.  فراگیران در ایام فراغت فعال تر و خلاقتر می باشند . با توجه به این که در شرایط پست مدرن جریانات قدرت مناسبات را تعیین می کند لذا هر فرد علاقه مند است که صاحب قدرت شود لذا خودش فعال است و هدف مند است. تدریس فرصتی است که معلم شاگرد را در راستای رسیدن به اهدافش کمک کند تا او بتواند به اهداف اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی برسد.