هدف از این تحقیق بررسی تربیت دینی و عوامل موثر بر آن با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تربیت دینی

عوامل موثر بر تربیت دینی 

اراده و تربیت دینی

فطرت الهی

عوامل مافوق طبیعی و تربیت دینی

وراثت و تربیت دینی

محیط و تربیت دینی

خانواده و تربیت دینی

مدرسه و تربیت دینی

برنامه درسی و تربیت دینی

ساختار اداری مدرسه وتربیت دینی

ساختار ظاهری مدرسه و تربیت دینی

تعامل معلم و دانش آموز و تربیت دینی

تعامل دانش آموزان با یکدیگر وتربیت دینی

گروه همسالان و دوستان و تربیت دینی

موسسات دینی و فرهنگی

ارتباط برنامه درسی پنهان با تربیت دینی

بررسی پژوهش های پیشین

منابع

 

 

 

مراد از تربیت دینی چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش لازم است مفاهیم «تربیت» و «دین» روشن شود. تربیت: در تعریف تربیت دو رویکرد عمده وجود دارد: رویکرد توصیفی و رویکرد آرمانی، رویکرد توصیفی در صدد است توصیفی دقیق و در عین حال جامع و مانع از عمل تربیت، یعنی از آنچه در خارج به عنوان تربیت روی می دهد، به دست دهد. این امر مستلزم آن است که در تعریف، عناصر و اجزای مشترک در اعمال تربیتی بیان و از ذکر عناصر و اجزای متفاوت اجتناب شود. رویکرد آرمانی، به عکس، در صدد است تعریفی از تربیت چنانکه باید باشد، نه چنانکه هست ـ یعنی تعریفی از تربیت آرمانی، نه تربیت جاری و رایج ـ به دست دهد. طبیعی است که هر فرد بر اساس بینش خاصی که درباره جهان، انسان، معرفت و ارزشهای مقبول خود دارد، تربیت آرمانی خاصی نیز خواهد داشت؛ از این رو، این نوع تعریف افزون بر آنکه نمی تواند مقبول تمام مکاتب تربیتی باشد، اغلب ناظر به وجوه تمایز مکاتب تربیتی است(ساجدی،12:1386).