هدف از این تحقیق بررسی مفهوم ساختمان بلند با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد
 

 

 

فهرست مطالب
 مفاهیم     
 مفهوم ساختمان بلند    
 اپارتمان    
 مجتمع های مسکونی    
 کاربری اراضی    
 حمل و نقل     
 خدمات شهری    
 پیشینه ساختمان های بلند     
 سوابق قانونی بلند مرتبه سازی در ایران     
جمع بندی    

 

 

 

بلند بودن ساختمان يك امر نسبي است و از جنبه هاي مختلف تعاريف گوناگوني براي ساختمانهاي بلندمرتبه ارائه شده است:
به عنوان مثال « شورای ساختمانهای بلند و سکونتگاه شهری» در آمریکا به این نتیجه رسیده است که هرگونه تعریف مناسب برای ساختمانهای بلند پایه در رابطه با این مطلب باشد که طراحی، یا تأثیرات شهری آن ساختمان تا چه حد تحت تأثیر « بلندی» آن قرار دارد و در مقایسه با ساختمانهایی که معمولی به حساب می آیند تا چه حد به ضوابط و تدابیر ویژه در طراحی، برنامه ریزی و ساختمان نیاز دارد .

 

 

 

بر این اساس تقسیم بندیهای مختلفی از ساختمانهای بلند صورت گرفته است. بنا به تعریف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از ساختمان بلند: « هر بنایی که ارتفاع آن (فاصله قائم از کف بالاترین طبقه قابل تصرف تا تراز پایین ترین سطح قابل دسترسی برای ماشین های آتش نشانی) از 23 متر بیشتر باشد، ساختمان بلند محسوب می شود».