هدف از این تحقیق بررسی بلند مرتبه سازی با فرمت docx در قالب 16 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
 بلند مرتبه سازی و منطق متراکم و فرسوده شهری     
 اثر بلند مرتبه سازی در افزایش تراکم ساختمانی و زمین مسکونی    
 اثر بلند مرتبه سازی در سطح معابر و شبکه ترافیک شهری    
 اسیب شناسی بلند مرتبه سازی    
جمع بندی    

 

 


همانطوركه در بخشهاي قبلي اشاره شد در دوران پس از انقلاب باتوجه به روح كنترل كننده و محدودكننده موجوددرمصوبات شورايعالي شهرسازي ومعماري درارتباط با بلندمرتبه سازي،اهداف و خط مشي هاي اين مصوبات برپايه بهره گيري ازويژگيهاي مثبت ساختمانهاي بلندمرتبه درجهت بهبود وساماندهي ساخت و سازهاي شهري استواربوده است . ويژگيهايي كه شامل موارد زير ميباشند:

 

 


- استفاده بيشتر و بهتر ازسطح زمين درشهرها براي اسكان جمعيت
- تامين فضاي باز و محيط زيست بهتر
- كاهش سطح اشغال و تجميع قطعات د رمناطق نوسازي