هدف از این تحقیق بررسی تدریس مشارکتی و نقاط قوت و ضعف آن با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

نقاط قوت و ضعف تدریس مشاركتی در دوره‌های تحصیلات تكمیلی

نقاط قوت تدریس مشارکتی

ضعف‌های تدریس مشارکتی

پیشینه پژوهش: پژوهش‌های داخلی و خارجی

منابع

 

 

 

رشد حرفه‌ای شامل تقویت و گسترش دانش، تجربیات وآموزش است كه قسمتی از رشد آكادمیك انسان است و باعث رشد و توسعه كاری و شغلی افراد می‌شود (نیكولز، 2002: 166). دی و ساش (2004) در تعریف واژه توسعه حرفه‌ای، آن را شامل تمام فعالیت‌هایی که مدرسان در طول حرفه خود درگیر آن می‌شوند بیان کردند. توسعه اساتید در آموزش عالی فعالیت‌هایی است که به اساتید کمک می‌کند تا مهارتهای آموزشی خود را بهبود قسمتند و برنامه‌های درسی بهتری را طراحی کنند و چارچوب سازمانی لازم برای آموزش را بهبود قسمتند (ویلکرسون و ایربی؛ به نقل از نصر و یمانی،در دست چاپ) بنابراین در محیط‌های دانشگاهی قرار گرفتن در موقعیت‌های تدریس و یادگیری همیشه نقش زیادی در رشد مهارت‌ها و دانش حرفه‌ای و اكادمیك داشته است كه این رشد حرفه‌ای قسمتی از فرایند یادگیری است (نیک هولز، 2002: 156).