هدف از این تحقیق بررسی آموزش و برنامه های درسی با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

اصول حاکم بر برنامه‌ی درسی فارسی در دوره‌ی ابتدائی

اهداف مشترک برنامه‌ی درسی فارسی با دیگر بررنامه‌های درسی

 هدف‌های کلی بنامه‌ی درسی فارسی در دوره‌ی ابتدائی

فلسفه‌ی وجودی ماهیت و ساختار ماده‌ی درسی

اهداف کلی برنامه‌ی درس فارسی پایه‌های چهارم، پنجم و ششم

منابع

 

 

 

    زبان فارسی نماد و نماینده ی هویت ملّی و فرهنگی ماست و ادبیات فارسی آیینه ی فرهنگ و اندیشه ی ایران اسلامی از گذشته تاكنون ، در نتیجه آموزش ادبیات و زبان فارسی پُل پیوند با هویت و فرهنگ اسلامی - ایرانی است . جز این ، همه ی دروس نیازمند زبان و ادبیات فارسی هستند و آموزش ، بدون این واحدهای درسی امكان پذیر نیست . محتوای ادبیات فارسی نیز به تربیت معنوی ، تلطیف روح و احساسات و انتقال فضایل الهی و انسانی كمك می كند .

 

 

 

در ساختار این ماده ی درسی دو قلمرو زبان و ادبیات در عین پیوستگی جدا و­مجزا از هم مطرح شده اند . كاركرد زبان ، ایجاد پیوند و رساندن پیام است در نتیجه قبل از هر چیز یك پدیده ی اجتماعی است كه در هیئتی سامان مند ، پویا و زنده رسالت انتقال مفاهیم را به عهده دارد . به دیگر زبان می توان گفت زبان هر قوم روح آنان و روح آنان زبانشان است . ادبیات نیز نوعی زبان است امّا زبان برتر كه به انتقال هنرمندانه­ی اندیشه و فرهنگ می پردازد در تحلیلی كوتاه می توان گفت رسالت زبان «چه گفتن» و ادبیات «چگونه گفتن» است.