هدف از این تحقیق بررسی توسعه و تاثیر آن بر گسترش ورزش با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

3.2. توسعه

1.3.2. توسعه و گسترش ورزش

2.3.2. رویكردهای توسعه ورزش

2.3.2. چالش مشارکت دولت ها در توسعه ورزش

1.3.3.2. چالش توسعه از پایین به بالا در مقابل توسعه از بالا به پایین

4.3.2. نیاز برای برنامه ریزی توسعه و پیشرفت در ورزش خاص

1.5.3.2. مدل اندیشه های هرمی

7.2. مدل هرمی توسعه ورزش

2.5.3.2. مدل Balyi در رابطه با توسعه بلند مدت قهرمانان (ورزشکاران) (LTA D)

3.5.3.2. مدل توسعه ای C ôté’s  از مشارکت ورزشی (D M  S P)

4.5.3.2. مدل Bailey و Morleyدر رابطه با توسعه افراد با استعداد

منابع

 

 

 

واژه توسعه (مصدر مرخم عربی) در ادبیات فارسی و به معنی وسعت، فراخی و گشادگی آمده و به صورت فعل، همراه با پیدا كردن، دادن، ویافتن به كار می رود(رحیمی،1383). معادل انگلیسی توسعه، كلمه Development با معانی مختلفی چون؛ رشد، توسعه، گسترش، عمران، پیشرفت و استعداد است(باطبی،1371). توسعه به معنای عام یعنی تغییرمشابه (معنی دار) در مشخصه های کمی و کیفی موضوع(سازمان تربیت بدنی،1382). معنای لغوی توسعه خروج از " لفاف " است و لفاف همان رسانه های جمعی جامعه سنتی و ارزشهای مربوط به آن است(مرادی،1389).

 

 

 

برخی از ابعاد توسعه درفرهنگ علوم سیاسی، عبارتند از؛ بهبود، رشد و گسترش همه شرایط وجنبه­های مادی و معنوی زندگی اجتماعی و فرآیند بهبود بخشیدن به كیفیت زندگی افراد (آقابخشی،1374). واژه توسعه پس از جنگ جهانی دوم و دركنار شور استقلال طلبی كشورهای مستعمره همه گیر شد. رهبران كشورهای تازه استقلال یافته جهان سوم با انبوهی از مشكلات سعی كردند تا با ناسیونالیسم و شور انقلابی مردم، بازسازی را آغاز و فاصله خود را با كشورهای صنعتی كم كنند؛ اما چون، هیچ گونه تجربه ای در این زمینه نداشتند، بار دیگر، متوجه نظریات تئوری پردازان كشورهای صنعتی شدند كه هركدام، راه كاری را ارائه می كردند و تعریف خاصی از توسعه داشتند. یكی توسعه را در گرو بخش كشاورزی و دیگری درصنعت می دانست. گروهی استراتژی صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات و گروهی دیگر صنعتی شدن با جهت گیری صادراتی را مفید می دانستند و خلاصه آنقدر راه حل و پیشنهاد، پیش پای رهبران كشورهای "توسعه نیافته" قرار گرفت كه آنها با مشكل انتخاب مواجه شدند و آنقدر تعاریف مختلفی از توسعه ارائه شد كه این واژه به تدریج به واژه مبهمی تبدیل شد؛

 

 

 

 به طوریكه معنای آن، هم اكنون صرفا به بافت و زمینه ای كه در آن به كار می رود، بستگی دارد. با وجود این، واژه توسعه هم اكنون در ذهن عوام و خواص جا افتاده است و همواره از تغییری مطلوب، همچون گذر از ساده به پیچیده، از پست به عالی و از بدتر به بهتر حكایت می كند(رحیمی،1383). به هرحال، مسلم آن است كه مفهوم توسعه در دید همگان یكی نیست و هر صاحب نظری، تعریفی خاص از آن ارائه می دهد، ولی منظور همگان در نهایت رسیدن به مرحله ایست كه در آن رفاه بیشتری برای انسان­ها وجود داشته باشد و قطعا این مراحل، پایان پذیر نیست و هر مرحله، مقدمه مرحله بعد خواهد بود(قاسمی،1386).