هدف از این تحقیق بررسی رشد و تغییرات موثر بر فرایند آن با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تغییرات مؤثر بر فرایند رشد

رشد روانی اجتماعی

ویژگی‌های عاطفی، شناختی و حرکتی کودکان 11-6 ساله

ویژگی‌های عاطفی کودکان 11-6  ساله

ویژگی‌های شناختی کودکان 11-6 ساله

ویژگی‌های حرکتی کودکان 11-6 ساله

منابع

 

 

 

رشد فرآیند فیزیکی و فزاینده است که تغییراتی می­تواند در روند آن تأثیر بگذارد به عنوان مثال پیوستگی در رشد بهبود تدریجی کودکان در ریاضیات و یا درک اهمیت رفتار خوب با دیگران اشاره دارد. بیشتر روانشناسان رشد را به عنوان موضوعی تدریجی و پیوسته توصیف می­کنند. همچنین عدم پیوستگی در رشد نیز به تغییرات متمایز و مرحله­ای اشاره دارد. بر اساس این دیدگاه، هر کدام از ما مرحله و دوره­هایی از تغییرات را تجربه می­کنیم که بیشتر کیفی هستند تا کمی، به این معنی که رشد به معنای افزایش یک پدیده نیست، بلکه به معنای ایجاد یک پدیده متفاوت است.

 

 

 

رشد تحت تأثیر زمینه­ها و شرایط تاریخی – فرهنگی قرار دارد. نمی­توان تصویر واحدی از رشد برای همه­ی فرهنگها، طبقات اجتماعی و یا گروه­های نژادی مختلف قائل بود. هر جامعه الگوهای ویژه­ای از باورها، ارزش­ها، آداب و رسوم و مهارت­ها دارد که آن را به نسل­های بعدی خود منتقل می­کند. این الگوهای اجتماعی و فرهنگی، تأثیر زیادی در بوجود آمدن صفات و شایستگی­ها در فرد دارند. رشد به واسطه­ی تغییرات اجتماعی زمان از قبیل حوادث تاریخی (جنگ­ها – تکنولوژی) و جنبش­های اجتماعی تأثیر زیادی می­پذیرد هر نسلی به شیوه­ی خودش رشد می­کند و هر نسلی دنیا را برای نسل بعدی تغییر می ذهد.