هدف از این تحقیق بررسی ورزش و اهداف تربیت بدنی با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2.2. ورزش

1.2.2. اهداف تربیت بدنی و ورزش

2.2.2. سلسله مراتب  ورزش

3.2.2. مشکلات ناشی از عدم فعالیت جسمانی

منابع

 

 

 

ورزش به معنای ورزیدن و مهارت یافتن و معادل واژه Sport در زبان رایج انگلیسی برگرفته از واژه disport انگلیسی می‌باشد كه خود از كلمه desport فرانسه قدیم و مركب از پیشوند نفی des و فعل port به معنای حمل كردن، بردوش كشیدن، زیربار بودن است. بنابراین در آغاز disport به معنای رها شدن و رستنی از فشارهای معمول زندگی بوده است(سازمان تربیت بدنی ایران،1381). ورزش عبارت است از انجام دادن حركات بدنی و تكرار آن‌ها به گونه‌ای كه موجب افزایش توان و ورزیدگی بیشتر می‌شود(کاشف،1375).

 

 

 

کمسیون ورزش های استرالیا ورزش را فعالیت انسانی که نیازمند به اعمال توانایی یا مهارت جسمانی برای دستیابی به نتیجه و برحسب ماهیت خود رقابتی است، تعریف می نماید. در گذشته این طرز تفکر که ورزش به عنوان یک پدیده ی فرهنگی در مجموعه ی فرهنگ زندگی قرار گرفته و همچنین، چه رقابتی و چه غیر رقابتی، به عنوان یک پدیده اجتماعی تعریف می شود که فعالیت های بدنی را در بر می گیرد(کمیسیون ورزش استرالیا،2004).