هدف از این تحقیق بررسی یادگیری و تغییر آن در مراحل رشد با فرمت docx در قالب 13 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف یادگیری

تغییر یادگیری در مراحل رشد

آیا یادگیری به تقویت وابسته است؟

نظریه نگرش در یادگیری

فرایندهای زیستی، شناختی و عاطفی ـ اجتماعی

 فرایندهای زیستی

فرایندهای عاطفی ـ اجتماعی

 الگوی رشدبا توجه به دوره‌های حیات

منابع

 

 

 

یادگیری یکی از مهمترین زمینه­ها در روانشناسی امروز و در عین حال یکی از مشکل­ترین مفاهیم برای تعریف کردن است. در فرهنگ لغت یادگیری "کسب دانش، فهمیدن یا تسلط­­ یابی از راه تجربه یا مطالعه تعریف شده است." اما بیشتر روانشناسان این تعریف را نمی­پذیرند، زیرا در آن اصطلاحات مبهم دانش فهمیدن و تسلط­یابی به کار رفته است. معروف­ترین تعریف به وسیله­ی کیمبل (2006-1917) پیشنهاد شده است. کیمبل یادگیری را به صورت تغییر نسبتاً پایدار در توان رفتاری (رفتار بالقوه) که در نتیجه تمرین تقویت شده رخ می­دهد تعریف کرده است. هر چند این تعریف بسیار معروف است اما به هیچ وجه مورد پذیرش همه­ی روانشناسان نیست. (سیف، 1374، 38)

 

 

 

دکتر متیو اچ، اُلسون تعریف یادگیری را با دقت نظر بیشتری بررسی می­کند و  معتقد است که نخست اینکه، یادگیری تغییر در رفتار است. به سخن دیگر، نتایج یادگیری همواره باید قابل انتقال به رفتار مشاهده­پذیر باشند. پس از یادگیری، یادگیرنده، قادر به انجام کاری خواهد بود که پیش از یادگیری نمی­توانست آن را انجام دهد. دوم اینکه، این تغییر رفتاری نسبتاً پایدار است؛ یعنی نه موقتی است نه ثابت. سوم اینکه، تغییر در رفتار الزاماً نباید بلافاصله پس از تجربه­ی یادگیری رخ دهد. اگر چه در نتیجه­ی یادگیری در یادگیرنده توانایی بالقوه­ی متفاوت عمل کردن ایجاد می­شود، این توانایی ممکن است بلافاصله در رفتار او ظاهر نگردد. چهارم اینکه، تغییر در رفتار (یا توان رفتاری) از تجربه یا تمرین ناشی می­شود. پنجم، تجربه یا تمرین باید تقویت بشود؛ یعنی اینکه تنها پاسخ­هایی که به تقویت می­انجامند آموخته می­شوند. (سیف، 1374، 38)