هدف از این تحقیق بررسی سودآوری و مفهوم آن با فرمت docx در قالب 14 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

سود آوری

مفهوم سود و سودآوری

اهمیت سود و معیارهای سنجش آن

ماهیت سود تقسیمی و نقش آن

اهداف سیاست تقسیم سود

 دو نگرش مهم در مورد تصمیمات سود سهام

سرمایه گذاری مجدد سود سهام

صورت سود و زیان

سود هر سهم

سود تقسیمی هر سهم

روش های تقسیم سود سهام

عوامل موثر برخط و مشی تقسیم سود

نقدینگی

نظریه عدم ارتباط تقسیم سود

ارزیابی سهام از طریق سودآوری

منابع

 

 

 

سود از جمله برترین شاخصهای گیری عملکرد و ارزشیابی و انگیزه انجام بیشترین تلاشهای تحقیق حسابداری محسوب می شود مفهوم سود با توجه به دیدگاه های مختلف می تواند به گونه های متفاوتی تفسیر شود. اندازه گیری سود نیز با توجه به مفهومی که از حفظ سرمایه مورد نظر است ارتباط داشته و هم سنجش سود و هم حفظ سرمایه برحسب مبنای ارزشیابی دارای تعریف می شود. امروزه تحلیلگران و سرمایه گذاران از سود به عنوان معیاری جهت ارزشیابی دارای تعریف می شود. امروزه تحلیلگران و سرمایه گذاران از سود به عنوان معیاری جهت ارزشیابی، پیش بینی سهام، ورشکستگی ، واکنش قیمت سهام و... استفاده می کنند. همچنین در بازارهای تولید، کار و خط مشی های سیاسی نظیر نرخ گذاری، مالیات گیری، پرداخت سود سهام، راهنمای عمل تصمیم گیرندگان و عنصری جهت چیش بینی قلمداد می شود. سود عبارتست از مابه التفاوت بهای جاری اقلام هزینه منهای درآمد ناشی از فروشهای جاری، سودآوری به توانایی شرکت ها در بدست آوردن درآمد وسود اشاره می کند.

 

 

 

درآمد یا سود خالص تنها معیار اندازه گیری سودآوری می باشد. سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان علاقه زیادی به ارزیابی سود آوری جاریو آتی شرکت دارند و شرکت ها برای جذب سرمایه مورد نیاز خود مجبورند سودکافی برای تامین بازده مناسب جهت سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بدست آورند. واحدهای اقتصادی انتفاعی با هدف کسب سود تاسیس می گردند، وظایفی را برعهده می گیرند و فعالیت های خود را تداوم می بخشند. سهامداران و سرمایه گذاران با هدف کسب سود، سهام یک واحد انتفاعی را خریداری می کنند و امکان فعالیت آن را موجب می شوند. بنابراین همبستگی و رابطه مستقیم بین کسب سود و تداوم فعالیت واحدانتفاعی وجود دارد. سود از دیدگاه های مختلف، تعریف می شود و برهمین اساس مفاهیم خاص می یابد. این امر موجب گردید که مباحث حسابداری، رویکردهای مختلف برای شناسایی سود ارائه گردد( نیکومرام، 1378 ، 140).