هدف از این تحقیق بررسی مدیریت دانش و تاریخچه ی آن با فرمت docx در قالب 76 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2- 2- 1 مقدمة مدیریت دانش

2- 2- 2 مدیریت دانش چیست؟

2- 2- 3 تعریف مدیریت دانش

2- 2- 4 تاریخچة ‌مدیریت دانش

2- 2- 5  سیر تطور مدیریت دانش

2- 2- 6 مکاتب مدیریت دانش

2- 2- 7 دیدگاه‌های مدیریت دانش

2- 2- 8  نسل‌های مدیریت دانش

2- 2- 9 ویژگی‌های مدیریت دانش

2- 2- 10 اصول مدیریت دانش

2- 2- 11 نظریه‌های مدیریت دانش

2- 2- 12 مراحل مدیریت دانش

2- 2- 13  مزایای مدیریت دانش

2- 2-14   کاربرد مدیریت دانش در تصمیمات راهبردی

2- 2- 15  چالش‌های مدیریت دانش و مهارت‌های برطرف نمودن آن

2- 2- 16 موانع مدیریت دانش

2- 2- 18 مدیریت دانش مشتری

2- 2- 19 مقایسه مدیریت دانش، مدیریت دانش مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری

2- 2- 20 مدیریت ارتباط مشتری بر اساس دانش مشتری

منابع

 

 

 

مدیریت دانش سازمانی یکی از مهمترین عوامل موفقیت شرکت‌ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است. اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمان‌ها، دانش خود را اندازه‌گیری می‌کنند و به منزلة سرمایه فکری سازمان نیز شاخصی برای درجه‌بندی شرکت‌ها در گزارش‌های خود منعکس می کنند. (موسوی، 1384: 13). این سازمان‌ها مدیریت دانش را به عنوان بخشی از راهبرد سازمان، ضروری می‌دانند (حسین زاده، 1385: 58). در بخش دوم از فصل دوم با توجه به اهمیت مدیریت دانش، ابتدا، تعاریفی از KM (مدیریت دانش) بیان شده است سپس تاریخچه‌ای از مدیریت دانش و سیر تطور آن عنوان گردیده است. در مرحلة بعدی سه مکتب اقتصادی، سازمانی و استراتژیک مدیریت دانش توضیح داده شده است. توضیحاتی در خصوص دو دیدگاه مدیریت دانش (دانش به عنوان سرمایه و ابزار) داده شده است. بعد از آن سه نسل مدیریت دانش (فناوری مدار، انسان مدار، و گذار از فناوری مدار به انسان مدار) مطرح شده است.

 

 

 

سپس 13 ویژگی مدیریت دانش (مدیریت دانش همراه با تکنولوژی اطلاعات، نظریه تغییر و عرضه مدیریت دانش) بیان گردیده است. بعد از آن چهار مرحله مدیریت دانش مطرح شده و مقایسه‌ای بین مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع صورت پذیرفته است. مطالبی در خصوص مزایای مدیریت دانش در زمینه‌هایی چون (کارایی، صرفه‌جویی، فرصت‌های جدید، تغییر و نوآوری و منابع انسانی) و در ادامه 8 مزیت مدیریت دانش از نظر دنهام گری بیان شده است. اشاره‌ای به کاربرد مدیریت دانش در تصمیمات راهبردی شده که منجر به درک عمیق‌تری از موقعیت‌های تصمیم‌گیری می‌گردد. چالش‌های KM عنوان شده و مهارت‌های برطرف نمودن آن نیز مطرح گردیده است. پس از آن 5 مانع دانش اعم از: عوامل انسانی، سازمانی، فرهنگی، سیاسی و تکنولوژیکی بیان شده است و در نهایت این بخش با توضیحاتی در خصوص 14 مدل از مهمترین مدل‌های مدیریت دانش به پایان رسیده است.