هدف از این تحقیق بررسی مشتری و درجه بندی نوع رفتار او با فرمت docx در قالب 46 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1-1- تعریف مشتری

2-1-2- تفاوتهای کالا با خدمات

2-1-3- انواع مشتری

2-1-4- اهمیت مشتری

2-1-5- نیاز مشترى

2-1-6- كسب رضایت مشترى دو شرط اساسى دارد

2-1-7- مراحل ایجاد و گسترش فرهنگ مشتری مداری

2-1-8- انواع دسته بندی مشتریان

2-1-9- درجه بندی مشتری و نوع رفتار او

2-1-10- مفهوم مشتری

2-1-110- نیازها و انتظارات مشتری

2-1-12- به طورکلی نیازها و توقعات مشتریان بیشتر حول محورهای زیر است

2-1-13- مهمترین اثرات رضایت مشتری بر فرایندهای سازمان

2-1-14- ازنظر موسسه، رضایت مشتری حاصل یک سیستم سه قسمتی است که عبارتند از

2-1-15- فرایند ارزیابی رضایتمندی، حداقل بر دو عامل مداخله‌گر تاكید دارد

2-1-16- ابعاد رضایت مشتری

الف- رضایت مختص تعامل

ب- رضایت تجمعی

2-1-18- مدل‌های شكل‌گیری رضایت مشتری

2-1-19- مدل‌های سنجش رضایت مشتری

2-1-20-برخی دلایل که سازمانها ترغیب به مطالعه در بخش کیفیت خدمات می شوند

2-1-21- تعریف خدمات

2-1-22- مفهوم کیفیت

2-1-23- ابعاد کیفیت خدمات

2-1-24- مدل های مختلف کیفیت خدمات

2-1-25- دسته بندی مدل های کیفیت خدمات برمبنای مدیریت کیفیت استراتژیک

2-1-25-1- مدل تحلیل شکافهای پنج گانه کیفیت خدمات

2-1-25-2- مدل تحلیل شکاف های هفت گانه کیفیت خدمات

تاریخچه و سابقۀ موضوع تحقیق

منابع

 

 

 

در فرهنگ بازار، مشترى فردى است كه توانایى و استعداد خرید كالا و یا خدمتى را داشته باشد. كه این توانایى و استعداد به صورت توأم در فرد بروز كرده و انتخاب و عمل خرید انجام مى پذیرد. در این فرهنگ و دیدگاه ، مشترى فرد هوشمند و دانایى است كه درباره تأمین نیازهاى خود به خوبى مطالعه و بررسى مى كند و با ارزش گذارى و درنظر گرفتن امكانات و استعداد خود به انتخاب مى پردازد.مشتری كسی است كه سازمان مایل است با ارزشهایی كه می آفریند بر رفتار وی تاثیر گذارد(کاوسی و سقایی، 1388)

 

 

 

توجه داشته باشیدکه مشتریان مهمترین اشخاص در سازمان هستندافرادی که نه تنها به ما وابسته نیستند بلکه ما به آنها وابستگی داریم آنها نه تنها وقفه ای در کار ما نیستند ، بلکه هدف آن نیز می باشند آنها با درخواست کمک به ما لطف می کنند ولی ما با خدمت کردن لطفی به آنها نمی کنیم آنها بیرون ازسازمان ما نیستند، بخشی از آن هستند مشتریان آمارهای صرف نیستند بلکه دارای احساس و هیجان هستند آنها افرادی نیستند که با آنها مشاجره و بگو مگو داشته باشیم افرادی هستند که نیازهایی دارند و کارما پاسخگویی به آن نیازها است آنها خون حیات بخش این سازمان یا هر سازمان دیگر می باشند .