هدف از این تحقیق بررسی مهارت های زندگی و اهمیت آن ها با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف واهمیت مهارت های زندگی

اهمیت مهارتهای زندگی از لحاظ سلامت روانی

انواع مهارتهای زندگی

ابعاد مهارتهای زندگی

مهارت های ارتباط بین فردی-روابط انسانی

مهارت های حل مسله- تصمیم گیری

مهارت های مربوط به سلامت جسمانی- حفظ سلامتی

مهارت های  رشد هویت- هدف در زندگی

مبانی نظری برنامه آموزش مهارتهای زندگی

5اهداف آموزش مهارت های زندگی

6جایگاه مهارتهای زندگی در اسلام

منابع

 

 

 

سازمان بهداشت جهانی در سال 1994 مهارت زندگی را این گونه تعریف می کند : مهارت های زندگی یعنی توانایی لازم برای رفتار مثبت و سازگارانه که به فرد توان رویارویی موثر با چالش های زندگی روزانه را می دهد ( طارمیان ، 1378) . طبق نظر بروکز (1984) ، مهارت های زندگی رفتارهای آموخته شده و اکتسابی هستند که برای زندگی اثر بخش که شامل آگاهی و ایجاد شرایط لازم جهت رشد چنین رفتارهایی می باشد ، ضروری اند ( گینتر ، 1999). اگر چه دو اصطلاح مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی هر دو بر اهمیت مهارت های رشدی اساسی زندگی تاکید دارند . اما بین آنها تمایز عمده وجود دارد . مهارت های اجتماعی زیر مجموعه مهارت های زندگی است و شامل عملکرد بین فردی می باشد که از دو بخش درون فردی و بین فردی تشکیل شده است . از جمله این مهارت های اجتماعی ، مهارت جرات ورزی و حل مساله می باشند . عده ای دیگر مهارت های اجتماعی را بر حسب اصلاحات رفتاری قابل مشاهده مانند تماس چشمی و ارتباطات کلامی و غیر کلامی مطرح می کنند (داردن و گازدا ، 1996) .

 

 

 

 

برخی مطالعات نشان می دهد كه نوجوانان بزهكار در مقایسه با جوانان غیر بزهكار، نقص های مهارتی بیشتری را نشان می دهند .از دیر باز این موضوع روشن شده است كه بزهكاری ناشی از نقص در رشد مهارتهای زندگی است. بدین معنی كه مهارت های لازم جهت زندگی موثر هنوز رشد نیافته است. نقص در رشد كامل مهارت های زندگی در یك یابیش از یك جنبه رشد انسان می تواند در نتیجه عوامل مختلفی اتفاق افتد از جمله ناشی از مشكلات یادگیری (مانند ناتوانی های یادگیری، اختلال كمبود توجه) و یا محیط های یادگیری مشكل زا (مانند فقدان الگوهای مناسب) بر اساس این تبیین مداخلاتی جهت قوت بخشیدن به مهارت های موجود كه موجب پیشگیری از بزهكاری های آینده می شوند،‌تعیین می گردند. مراحل مداخله از طریق آموزش، تمرین مهارت ها، پسخوراند مربوط به انجام مهارت و اجرای طرح مداخله ای می باشد ( داردن و گازدا، 1996).