هدف از این تحقیق بررسی دلبستگی با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
دلبستگی
مفاهیم اساسی نظریه دلبستگی
پایه های شکل گیری نظریه‌های دلبستگی
نظریه روان تحلیلی
نظریه یادگیری    
آنا فروید 
نظریه اشپیتز
نظریه اریکسون
نظریه وینی کات 
نظریه ماهلر
نظریه شناختی 
مراحل دلبستگی
رویکرد رفتاری
مرحله پیش دلبستگی (تولد تا 6 هفتگی)    
مرحله دلبستگی در حال انجام (6 هفتگی تا 6-8 ماهگی)
مرحله دلبستگی واضح (6-8 ماهگی تا 18 ماهگی- 2 سالگی)
تشکیل رابطه متقابل (18 ماهگی تا 2 سالگی و بعد از آن )
الگوهای دلبستگی
دلبستگی اجتنابی یا مضطربانه- اجتنابی
دلبستگی مقاوم یا مضطربانه- مقاوم
دلبستگی آشفته - سردرگم یا مضطربانه- سردرگم
عوامل موثر بر کفیت دلبستگی 
انواع اختلالات دلبستگی
نوع اول: اختلال دلبستگی بدون تعلق (دل‌بسته)
نوع دوم: اختلال دلبستگی نامتمایز
نوع سوم: اختلال دلبستگی بازداری شده‌ (منع شده)
نوع چهارم: اختلال دلبستگی پرخاشگرانه
نوع پنجم: اختلال نقش وارونه (جابجا شده‌)
دلبستگی اولیه و روابط رمانتیک بزرگسالان
پیشینه مطالعاتی

 

 

 

اصطلاح دلبستگی، برای توصیف میل کودک به نزدیک شدن به افراد خاص و احساس ایمنی بیشتر در حضور آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. دلبستگی با رفتار حاکی از دلبستگی فرق دارد. رفتار حاکی از دلبستگی به کنش‌هایی گفته می‌شود که فاصله فیزیکی کودک را با شخصی که با دنیا بهتر کنار می‌آید کم می‌کند.