هدف از این تحقیق بررسی سهام و مقدمه ای بر بازده آن با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

بازده سهام

مقدمه ای از بازده سهام

 بازده سهام

 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار

بازده تحقق یافته

بازده مورد انتظار

اجزای بازده سهام

مفاهیم ریسک و بازده 

بازده 

ریسک 

رابطه ریسک و بازده

مبانی نظری مربوط به بازده سهام

منابع

 

 

 

تمامی سهامداران شركتهای مختلف به دنبال افزایش ثروت خود در طی دوره سرمایه گذاری می باشند. یكی از مواردی كه منجر به افزایش ثروت سهامداران می شود وهمواره مد نظر آنها بوده بازده سهام می باشد. بازده سهام یكی از شاخص های ارزیابی شركتها می  باشد كه همواره از سوی سرمایه گذاران بالقوه وبالفعل مورد رصد قرار می گیرد. اما در عمل و در واقعیت همواره بازده با ریسك رابطه داشته و شواهد تجربی نیز این نظریه را تا حدودی تائید كرده است (حقیقت، 1386). از سوی دیگر شواهد تجربی سالهای اخیر و مطالعات انجام شده در بسیاری از كشورها این نظریه را با چالشهای مهمی مواجه ساخته است، به طوری كه ادعا می شود در بلند مدت این نظریه توان تشریح رابطه بین ریسك و بازده را از دست داده است این در حالی است كه متغیرهای دیگری از جمله رشد فروش وشاخص بحران مالی نیز بر بازده تاثیر گذار هستند وممكن است جایگزین های بهتری نسبت به بتا به شمار آیند. رشد فروش یكی از شاخص های ارزیابی فعالیت شركت می باشد. رشد مستمر درآمد فروش وسود شركت منجر به آن می شود كه بازار ریسك كمتری را برای شركت در نظر بگیرد. از طرفی شاخص بحران مالی نیز یكی از شاخص های مطلوب جهت ارزیابی قدرت پرداخت بدهی ها و قابلیت نقدینگی شركتها می باشد كه با استفاده از اطلاعات حسابداری می توان بحران مالی شركتها را پیش بینی نمود و سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، و كاركنان شركت را در خصوص از بین رفتن كنترل در شركت آگاه نمود (میرمحرابی، 1380).