هدف از این تحقیق بررسی مفهوم برون سپاری و انواع آن با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

برون سپاری

 تاریخچه

برون سپاری چیست؟

برون سپاری استراتژیك چیست؟

تولد برون سپاری

شرایط و ضرور تها برای برون سپاری

دسته بندی های برون سپاری

برون سپاری و دوره عمر سازمان

رویكرد های مهم برو نسپاری

انواع برون سپاری

ملاحظات سازمانی در برو نسپاری

مزایای برون سپاری

معایب برون سپاری

شیوه های برون سپاری

دلایل تغییر ساختاری سازمان ها

تفاوت پیمانكاری فرعی با برون سپاری

روند برون سپاری

برون سپاری و لجستیك

ارزیابی های جهانی

اثربخشی سازمان

منابع

 

 

 

واژه برون سپاری در بسیاری از موارد مترادف با تصمیم گیری درباره خارجی كردن امور به كار رفته است . اصطلاحاتی چون ساخت یا خرید، ادغام یا تجزیه فعالیت ها اشاره به برون سپاری دارند و برخی از نویسندگان نیز از برون سپاری در اشاره به تصمیمات مربوط به ادغام عمودی استفاده كرده اند (Hergan ،1985) امروزه واژه برون سپاری جایگزین مفهوم سنتی مقاطعه كاری سنتی شده است . با این وجود، كه برخی از نویسندگان  بین این دو اصطلاح تفاوت قائلند( WenMigem، 1999). مقاطعه كاری را به دست آور دن اقلامی (اعم از محصول، قطعه یا خدمت ) می داند كه خود شركت نیز می تواند آنرا تولید كند و برون سپاری را به دست آوردن اقلا می می داند كه شركت نمی تواند نسبت به تولید آن اقدام نماید . اما افرادی مثل Hiershim و  Lasity در  1993 Fier و Shaweدر  1997 برون سپاری را شكلی از فعالیت پیمانكاری می دانند كه قبلاً در شركت انجام می شده است و اكنون انجام آن امور به دیگران واگذار شده است .از نظر Rashid و Kily (2000) برون سپاری عبارت است از ، عقد قرارداد با عرضه كننده بیرونی برای انجام فعالیت هایی كه قبلاً در شركت انجام می شد، یا انجام فعالیت ها یی كه كاملاً جدید هستند.

 

 

 

واژه برون سپاری معمولاً هنگا می به كاربرده می شود كه شركت ها اقدام به تجزیه فعالیت ها یا تجزیه عمودی می كنند. این واژه در پایان دهه 1980 درباره مقاطعه كاری (پیمانكاری) فرعی سیستم های اطلا عات مدیریت ابداع و به كار گرفته شد . اگرچه درگذشته بسیاری از خدمات پیمانكاری مربوط به تولید قطعات یا سیستم های اطلاعاتی می شد، اما در سال های اخیر بسیاری از وظایف دیگر در بخش ها ی مختلف از قبیل خدمات اداری، فعالیت های نیروی انسانی، ارتباط از راه دور، خدمات مشتری، لجستیك و حتی امنیت، برون سپاری شده است. از نظر تصمیم گیرندگان بخش تعمیرگاه های خودروی سازمان مورد مطالعه و با توجه به معیار سهولت دسترسی، اداره تعمیرگاه به صورت پیمانكاری ، رتبه اول و اداره تعمیرگاه توسط سازمان دولتی و بخش خصوصی به ترتیب رتبه های دوم و سوم را كسب می کنند.