هدف از این تحقیق بررسی رشد اقتصادی و مروری بر مدل های آن با فرمت docx در قالب 11 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

5-2 ) رشد اقتصادی

2-6 ) مروری بر مدل های رشد اقتصادی

2-6-1 ) مدل رشد کلاسیک

2-6-2 ) مدل رشد هارود و دومار

2-6-3 ) مدل رشد نئوکلاسیک

2-6-4 ) مدل رشد سولو

2-6-5 ) الگوی رشد درون زا

2-6-6 ) مدل های نسل اول و دوم

2-6-7 ) نقد مدل هارود-دومار و سولو

2-7 ) مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی

2-7-1 ) نقش نفت در توسعه اقتصادی

2-7-2 ) اهمیت نفت در کشورهای در حال توسعه

منابع

 

 

 

رشد اقتصادی مفهومی کمی است. رشد اقتصادی به بیان ساده عبارت است از افزایش تولید (کشور) در یک سال خالص در مقایسه با مقدار آن در یک سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP)  در سال مورد نظر نسبت به مقدار آن در یک سال پایه رشد اقتصادی محسوب می شود. به عبارت دیگر رشد اقتصادی زمانی محقق می شود که مرز منحنی امکانات تولید به سمت خارج حرکت کند. منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از افزایش به کارگیری نهاده های ( افزایش سرمایه یا نیروی کار )، افزایش کارآیی اقتصاد ( افزایش بهروری عوامل تولید ) و به کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد.

 

 

 

نخستین نظریه رشد اقتصادی توسط آدام اسمیت مطرح شد. وی معتقد بود، تقسیم کار بدلیل افزایش نسبت تولید به ازای هر ازای هر کارگر و در نتیجه افزایش بهروری، درآمدهای بالاتری را ایجاد خواهد کرد که منجر به افزایش تقاضا و بالتبع گسترش بازار خواهد شد. بنابراین با توسعه بازار، فرصت های بیشتری برای تقسیم کار فراهم می شود و این دور منجر به رشد اقتصادی خواهد شد. از نظر وی انباشت سرمایه و تقسیم کار عوامل اصلی رشد اقتصادی هستند و این جریان تا زمانی ادامه می یابد که رشد تولید سرانه بیشتر از رشد مصرف سرانه باشد. آدام اسمیت مهمترین عامل برون زا در فرآیند توسعه اقتصادی را رشد جمعیت می دانست و معتقد بود  آموزش از مهمترین متغیرهای ارزش افزوده برای برای نیروی کار محسوب می شود. ولیکن تعداد افراد بیشتر را تضمینی برای بهره وری یا ثروت نمی دانست. البته اسمیت به طور کلی اساس رشد را در تجمیع سرمایه دانسته و بیشتر مدل های اولیه راهبرد توسعه را به انباشت سرمایه به عنوان منبع رشد اقتصادی نسبت می داد.