هدف از این تحقیق بررسی سرمایه گذاری و روش های آن با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

سرمایه­ گذاری

2-1-2 تقسیم بندی روشهای سرمایه گذاری

2-1-3 میزان سرمایه گذاری

2-1-4 تعریف سرمایه گذاری و سطح سرمایه گذاری

2-1-5 انواع سرمایه گذاری

2-1-6 محیط سرمایه گذاری

2-1-7 فرایند سرمایه گذاری

2-1-8 تئوری­های سرمایه گذاری در بازار بورس

2-1-9 انواع سرمایه گذاران

2-2-1 سود تقسیمی

2-2-2 تعریف سود تقسیمی هر سهم

2-2-3 خط مشی ها و روش های تقسیم سود

2-2-4 سود و سیاستهای سود تقسیمی

2-2-5 سیاست سود تقسیمی از منظر تئوری نمایندگی

2-2-6 نظریات مختلف در ارتباط با سیاست تقسیم سود

منابع

 

 

 

اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که از آن به عنوان یکی از اهرم‌های قوی برای رسیدن به توسعه یاد می‌شود. اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می‌تواند با افتادن در یک دور مثبت باعث رشد و شکوفایی اقتصاد شود، عدم توجه به آن نیز می‌تواند موجب افت اقتصادی و فروغلتیدن به یک مسیر نزولی و دور منفی شود. به عبارت دیگر یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه‌ی پایدار سرمایه گذاری موثر می‌باشد. سرمایه گذاران و مدیران با توجه به ریسک­پذیر بودن و ریسک گریز بودن خود سطوح متفاوتی از سرمایه گذاری را انجام می‌دهند. سرمایه گذاری از طریق ایجاد ظرفیت (دارایی‌های فیزیکی) و یا به صورت سرمایه گذاری در دارایی‌های مالی (نظیر سرمایه گذاری در سهام، اوراق قرضه، اوراق خـزانه و ... ) انجـام می‌شود. سـرمایه گـذاران علاقمندند کـه نتایـج سـرمایه­گذاری‌های خود را بدانند و بازده­ی آن را با سایر سرمایه گذاری‌ها، مورد مقایسه قـرار دهند.

 

 


سرمایه گذاری به عنوان یک تصمیم مالی، همواره دارای دو مؤلفه‌ی ریسک و بازدهی بوده که مبادله‌ی این دو ترکیب‌های گوناگون سرمایه گذاری را عرضه می‌نماید. از یک طرف، سرمایه گذاران به دنبال بیشینه کردن عایدی خود از سرمایه گذاری هستند و از طرف دیگر، با شرایط عدم اطمینان حاکم بر بازارهای مالی مواجه می باشند که عامل اخیر، دستیابی به عواید سرمایه گذاری را با عدم اطمینان مواجه می‌سازد. به عبارت دیگر تمامی تصمیمات سرمایه گذار بر اساس روابط ریسک و بازده صورت می‌گیرد (مهدی ابزری و سعید صمدی،1385).

 

 

 

ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، برخی سرمایه گذاری‌ها پرخطر و برخی کم خطرند. سرمایه گذار با توجه به میزان خطر و ریسک سرمایه گذاری، انتظار سود و بازده­ی متناسب را دارا می‌باشد. معمولاً سرمایه گذاران به وسیله‌ی تجزیه و تحلیل‌های مالی خود به دنبال بازده متناسب با توجه به ریسک مربوط می‌باشند. در یک بازار متعارف که در آن عوامل بازار واجد اطلاعات می‌باشند، بازده بالا همواره ریسک بالاتر به دنبال خواهد داشت. این موضوع موجب می‌شود که همواره تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت گیرد و یک سرمایه گذار همواره دو فاکتور ریسک و بازده را در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایه گذاری خود مد نظر قرار دهد (پیر صالحی،1372).