هدف از این تحقیق بررسی مفاهیم سود حسابداری و گزارش مالی با فرمت docx در قالب 55 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1-1 مقدمه

2-1-2گزارشگری مالی

2-1-3استفاده کنندگان صورت های مالی و نیازهای اطلاعاتی آن ها

2-1-4اهمیت سود و محتوای اطلاعاتی آن

2-1-5مفاهیم سود حسابداری

2-1-6نقاط قوت سود حسابداری

2-1-7نقاط ضعف سود حسابداری

2-1-8 سود حسابداری در برابر سود اقتصادی

2-1-9مربوط بودن سود به ارزش سهام

2-1-10سود، تعهدات و جریانات نقد

2-1-11 محتوای اطلاعاتی سوددهی حسابداری و ارزش بازار شرکت ها

2-1-12نقش و اهمیت اقلام تعهدی

2-1-13اختلاف های زمان بندی و مشکلات تطابق

2-1-14 محتوای اطلاعات اقلام تعهدی و ارزش بازار شرکت

2-1-15 طبقه بندی اقلام تعهدی به جاری و غیر جاری

2-1-16جریان های نقدی

2-1-17جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

2-1-18 محتوای اطلاعات وجوه نقدی عملیاتی و ارزش بازار شرکت

2-1-19 محتوای اطلاعات وجوه نقدی آزاد و ارزش بازار شرکت

2-1-20 ارتباط بین سوددهی و اجزای آن و ارزش بازار شرکت ها

2-2 مروری بر پیشینه تحقیق

منابع

 

 

 

FASB  معتقد است كه تصمیم های سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و استفاده ی آن ها از اطلاعات وسیعتر از سایر گروه های استفاده كننده ی صورت های مالی است و به همین خاطر تصمیم های آن ها آثار قابل ملاحظه ای بر تخصیص منابع اقتصادی هر كشور دارد (اعتمادی و تاری وردی، 1385). در این متن هدف بر این است تا به بررسی رابطه ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی، اقلام تعهدی جاری و غیرجاری بر ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شود. در ادامه و  با توجه به اطلاعاتی که از نتایج تحقیقات و تحلیل آنها و افق دیدی که از جانب آنها گشوده شده است، با ارائه توضیحاتی جامع در ارتباط با ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی، اقلام تعهدی جاری و غیرجاری و هم چنین ارزش بازار سهام و ارائه تعاریف کامل درباره هر یک به سراغ ادبیات مربوطه موجود رفته و ضمن توصیف شرایط و موارد موجود، نتیجه نهایی بر اساس اسناد و مدارک و تحلیل های ارائه شده  تبیین می شود.