هدف از این تحقیق بررسی مفهوم کیفیت سود و دیدگاه های مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-4- كیفیت سود

2-4-1- مفهوم كیفیت سود

2-4-2- دیدگاه های مختلف درباره كیفیت سود

2-4-3- كیفیت سود برای چه كسانی اهمیت دارد؟

2-4-4- اهمیت ارزیابی كیفیت سود

2-4-5- ارزیابی كیفیت سود

2-4-6- عناصر تاثیر گذار بركیفیت سود

منابع

 

 

 

    كیفیت سود و اینكه معنای این اصطلاح چیست، مورد توجه و علاقه مدیران، حسابداران، تحلیلگران مالی، مراجع تدوین كننده استانداردهای حسابداری و سایر استفاده كنندگان صورتهای مالی است. مدیریت به این دلیل به موضوع علاقمند است كه در تجزیه و تحلیل­های مدیریتی خود، نیاز به دانستن دلائل تغییر در اقلام درآمدها و هزینه­هائی كه بر كیفیت سود تاثیر می­گذارند، داشته و آنها را مورد بحث قرار می­دهند. دلیل دیگر كه مدیریت به این موضوع علاقمند است، این است كه كیفیت سود یك بنگاه اقتصادی مورد توجه بازار قرار دارد و در تعیین قیمت سهام می­تواند یكی از عوامل موثر باشد (محمدی، 1388).

 

 

 

    توجه به موضوع كیفیت سود به طور وسیعی در هر دو حرفه حسابداری و مدیریت سرمایه گذاری مورد بحث قرارگرفته است .در این زمینه در متون حسابداری، مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری، دستورالعملها و مقررات بورس اوراق بهادار، گزارش های كارگزاران بورس به طور مستقیم و یا غیرمستقیم اشاراتی به این موضوع شده است.  توجه حرفه حسابداری بر محور این هدف استوار است كه سود خالص گزارش شده، عملكرد عملیاتی واحد تجاری را به طور منصفانه منعكس نماید، لیكن كاربرد سود گزارش شده در علوم دیگر به منظور تحقق اهداف خاص دیگری است (قائمی وهمکاران، 1387،72-73   فرانسیس و دیگران (2003) فرض كردند كه كیفیت سود توسط سرمایه گذاران به عنوان یك متغیر اساسی برای ارزیابی اطلاعات ناشی از الگوهای سود مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین كیفیت سود، مورد توجه سرمایه گذاران فعلی و آتی است.