هدف از این تحقیق بررسی ماهیت هزینه ها و روش های مدیریت آن ها با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-2- هزینه ها

2-2-1- مدیریت هزینه

2-2-2- ماهیت هزینهها

2-2-3- طبقه بندی کلی هزینهها

2-2-4- رفتار هزینه

2-2-5- مفروضات اصلی الگوی رفتار هزینه

2-2-6- انواع دیدگاهها درباره رفتار هزینه

2-2-7- چسبندگی هزینه ها

2-2-8- تاثیر چسبندگی هزینه بر پیشبینی تحلیلگران

2-2-9- اهمیت چسبندگی هزینه در روشهای تحلیل حسابرسی

2-2-10- دلایل چسبندگی هزینهها

2-2-11- عوامل موثر بر چسبندگی هزینه

2-2-12- عدم انعطاف پذیری هزینه ها

منابع

 

 

 

مطالعه رفتار هزینه علاوه بر محققان دانشگاهی برای افرادی که حرفه آنها با فعالیت­های شرکت­ها در ارتباط است، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در مدل رایج رفتار هزینه که در ادبیات حسابداری پذیرفته شده است، هزینه­ها براساس تغییر نسبت سطح فعالیت به دو دسته هزینه های ثابت و هزینه­های متغیر تقسیم­بندی می­شوند. در این مدل هزینه­های متغیر متناسب با تغییر در محرک هزینه تغییر می­کنند. بدین معنی که میزان تغییر هزینه­ها به میزان تغییر سطح فعالیت ها بستگی دارد نه جهت تغییر (اندرسون و لانن،2007).

دلیل وجود چسبندگی هزینه­ها توسط مدل جایگزین رفتار هزینه توجیه می­شود. در این مدل فرض می­شود که مدیران بطور سنجیده منابع را در پاسخ به تغییر حجم فعالیت، تعدیل می­کنند. این مدل میان هزینه­هایی که متناسب با تغییر حجم فعالیت، تغییر می­کنند و هزینه­های تعدیل منابع توسط مدیران تفاوت قائل می­شود. در دوره­های کاهش فروش، درباره تقاضای آتی ابهام وجود دارد. از سوی دیگر، اگر مدیران منابع را کاهش دهند، تحصیل مجدد منابع، موجب تحمل هزینه­های تعدیل می­شود. از این­رو مدیران، کاهش هزینه­ها را تا زمان کسب اطمینان از پایداری رکود تقاضا به تعویق می­اندازند(مدیروس و کوشتا،2004).

 

 

 

اساس بسیاری از تصمیمات مدیریتی، دانش چگونگی تغییر هزینه­ها به عنوان تابعی از سطح فعالیت است. در همین ارتباط ،گاریسون و نورین (2001) معتقدند که تلاش برای اتخاذ تصمیمات بدون دانش کاملی از هزینه­های مرتبط و نحوه تغییر آنها نسبت به سطح فعالیت ممکن است به پیامدهای نامساعدی بیانجامد. در ادبیات حسابداری در مورد رفتار هزینه، چندین دیدگاه وجود دارد. کاریسون و نورین (2001) و هورن کرن و همکاران (2006) اظهار کرده­اند که صرف نظر از جهت تغییر( کاهش یا افزایش)، هزینه­ها به تغییرات سطح فعالیت واکنش نشان می­دهند. درحالیکه نورین و سودرستروم (1997) و اندرسون و همکاران (2003) معتقدند که افزایش هزینه­ها در دوره­های افزایش سطح فعالیت، بیشتر از کاهش هزینه­ها در دوره­های کاهش سطح فعالیت است به همین دلیل ، کاهش هزینه­ها موجب ایجاد چسبندگی در هزینه­ها می­شود.