هدف از این تحقیق بررسی نظام تلوزیونی در سایر کشور ها با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
 تجربه جهانی : نظام تلويزيوني در ساير كشورها    
 اروپا    
 آسیا    
 محدودیتهای اصلی نظام رادیو تلویزیونی در کشورهای مشابه ایران    
 جمع بندی بررسی نظام رادیو  تلویزیونی دیگر کشورها    
 ضرورت لغو انحصار رادیو تلویزیونی در ایران    
 

 


طبق اصول کلی حقوق عمومی انگلستان، تحریک افراد به عملیات خراب¬کارانه و طغیان و عدم اطاعت از قانون، لطمه زدن به اخلاق عمومی، اتهامات نادرست یا توهین¬آمیز علیه اشخاص یا موسسات عمومی و خصوصی و اتهامات افتراآمیز، انتشار اسرار دولتی و لطمه به حفظ امنیت کشور، جرم محسوب می-شوند و مورد تعقیب قانونی قرار می¬گیرند. قانون تلویزیون¬های خصوصی انگلستان و به ویژه قانون پخش رادیو – تلویزیونی مصوب 1990 نیز محدودیت¬هایی را با عنوان مقتضیات کلی مربوط به خدمات مجاز پیش¬بینی کرده است.