هدف از این تحقیق بررسی شخصیت برند با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
 شخصیت برند    
 تعاریف شخصیت برند    
 اهمیت شخصیت برند    
 شخصیت برند چگونه شکل می‌گیرد؟    
 چرا سازمانها از مفهوم شخصیت برند استفاده می‌کنند؟    
 روابط بین شخصیت مصرف کننده و شخصیت برند    
 ویژگی‌های شخصیتی در برند    
 فرهنگهای متفاوت در شخصیت برند    
 تحقیقات صورت گرفته در خصوص شخصیت برند    

 

 

 

هنگام انتخاب برندهایی که با هم رقابت دارند، مصرف کنندگان تناسب میان شخصیت برند و شخصیت مورد علاقه خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. هر برند برای خود شخصیتی دارد. اگر همانگونه که غالبا اتفاق می‌افتد، یک برند را با فردی همانندسازی کنیم، به تدریج تصویری از آن فرد می‌سازیم که از محصولات یا خدمات حرف می‌زند. شخصیت و ارزش‌ دو مفهوم مرتبط با هم هستند که در ‌آن شخصیت زیر مجموعه‌ای از ارزش است. 

 

 


از نظر مدیریت، شخصیت برند می‌تواند به طور موثرتری یاری دهنده روابط شرکتها با مشتریان بوده و نقش مهمی را در تبلیغات و ترفیع فروش بازی کند. چون شاغلین بازاریابی اهمیت ایجاد یک برند سرزنده که شخصیت با نشاطی دارد را دریافته‌اند. دیوید اگیلوای شخصیت برند را با پرداختن به تصویری بیان می‌کند که تصویر به معنای شخصیت است. ژوزف پلومر بیان می‌کند که شخصیت برند یکی از سه جزء اصلی تصویر برند است.